logiko ribbon vne 1 300x300 - logiko-ribbon-vne - vne -