new compact aperta vne 130x300 - new-compact-aperta-vne - vne -